Gizlilik

Gizlilik

Mobil Servisim’in güncel Gizlilik Politikasını www.MobilServisim.com/kullanimsartlari adresinden temin edebilirsiniz.

Sitenin, Uygulamaların ve Hizmetin diğer özelliklerinin kullanımına en güncel Gizlilik Politikası uygulanacaktır. Mobil Servisim, (a) makul ölçülerde, Mobil Servisim (veya hizmet sağlayıcıları), talebinizin işleme konulması ve Araç Hizmetleri randevularının verilmesi dahil, Hizmetleri verebilmek için gerek duymadığı, (b) İş Ortakları ile iletişim için gerekli olmadığı, (c) Gizlilik Politikası veya diğer Hizmet Şartları çerçevesinde izin verilmediği, (d) Mobil Servisim’in makul ölçülerde (i) herhangi bir hukuksal, düzenlemeyle ilgili, yasa yürütme veya benzer bir işlem ya da soruşturma, (ii) Mobil Servisim’in veya üçüncü şahısların hakları ve mal varlığının korunması veya savunulması, veya (iii) Hizmet Şartlarının uygulamaya konulması için bu aksiyonun alınmasının gerekli olduğunu düşünmediği veya sizin tarafınızdan izin verilmediği sürece kayıt bilgilerinizin içeriğini veya Hizmetle ilgili diğer Kullanıcı Bilgilerini kasıtlı olarak düzenlemeyecek, değiştirmeyecek, silmeyecek veya açıklamayacaktır.

Kullanıcı Bilgileri ve Analitikler

Hizmet çerçevesinde Kullanıcı Bilgileri toplanır, saklanır, işlenir ve analiz edilir ve Analitikler oluşturulur. Böylece, Hizmetle temas kurduğunuz zaman, Kullanıcı Bilgilerinin toplanması için otomatik veya pasif olarak çeşitli teknolojiler uygulanır.

Kullanıcı Bilgileri terimi kayıt sırasında ve daha sonra Hizmeti kullanırken sizin tarafınızdan verilen bilgileri (Araç Hizmetlerini alınmasıyla ilgili sorular dahil) ve sizin hakkınızda Hizmete erişiminiz ve Hizmeti kullanmanız sırasında Mobil Servisim tarafından toplanan diğer veri ve bilgileri ifade eder. Konuya açıklık getirmek amacıyla, Kullanıcı Bilgileri aşağıdakiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tarayıcı veya cihaz türü; işletim sistemi, günün saati; açılan sayfanın kimliği ve önceki sayfa görüntülemeleri; belirli Hizmet özelliklerinin veya uygulamalarının (örneğin, reklamları izleme veya bunlara yanıt verme) kullanımı; kayıt verileri, araç bilgileri; coğrafi konum, Araç Hizmetleri tarihçesidir.

Analitikler terimi Hizmeti kullanımınıza dayanan veya buradan türetilen ve kimliğinizi veya Kullanıcı Bilgilerinizi açıklamayacak şekilde (toplu veya anonim şekilde olmadığı sürece) geliştirilen kullanıcı profilleri ve istatistikleri, metrikler, alıntılar ve diğer analizleri ifade eder.

Bu Sözleşme ile Mobil Servisim’i Kullanıcı Bilgilerinizi kullanması ve Kullanıcı Bilgilerinin sizinle iletişim kurmak amacıyla kullanılması; Kullanıcı Bilgilerinin Hizmet aracılığıyla başlattığınız iletişime eklenmesi, kopyalanması, açıklanması, dağıtımı, iletilmesi ve gösterilmesi; Hizmetin verilmesi için Kullanıcı Bilgilerine erişilmesi, bu bilgilerin kaydedilmesi, toplanması, kopyalanması, saklanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve kullanılması (Araç Hizmetleri için Mekaniklerden teklif alınması ve randevuların teyid edilmesi dahil); Hizmetin (ve altta yatan teknoloji platformunun) geliştirilmesi, iyileştirilmesi, genişletilmesi ve test edilmesi; Analitiklerin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi; ve Kullanıcı Bilgilerinin ve/veya Analitiklerin Kanal Ortaklarına, Mekaniklere, reklamcılara, reklam ağlarına, içerik dağıtımcılarına ve Mobil Servisim’in diğer müşterilerine, hizmet sağlayıcılara ve iş ortaklarına (topluca “İş Ortaklar” adıyla anılacaktır) açıklanması, dağıtılması ve iletilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Hizmet Şartlarında belirtilen şekilde ve belirtilen amaçlar için Analitiklerden yararlanması için yetkili kılmaktasınız.

Yukarıda belirtilen hususlara bakılmaksızın, Mobil Servisim Kredi Kartı bilgilerinizi kaydetmez veya saklamaz. Kredi Kartı bilgileri Mobil Servisim’in ticari bankasına verilir ve bu banka tarafından saklanır ve yalnızca kontrol ve doğrulama, verilen Araç Hizmetlerinin ücretinin alınması için kullanılır.

Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik

Hizmet kullanıcıların Hizmeti kullanan diğer kullanıcıların ilgisini çekeceğini düşündükleri içerikleri ve bilgileri (örneğin, Araç Hizmetleri ile ilgili incelemeler ve değerlendirmeler) ve ilgili diğer konuları (topluca “Kullanıcı İçeriği” adıyla anılacaktır) ilan edebilir ve/veya bu bilgilerin alışverişini yapabileceği tartışma forumları veya diğer iletişim özellikleri içerebilir. Gizli tutmak istediğiniz (veya gizli tutmanız gereken) gizli Kullanıcı İçeriğini ve diğer bilgileri yayınlamamayı veya dağıtmayı kabul etmektesiniz.

Mobil Servisim Kullanıcı İçeriğine ön tarama, onaylama, geçerli kılma, izleme, aracılık etme veya düzenleme işlemleri yapmayacaktır. Ancak, Mobil Servisim’in takdir hakkı tamamen kendisine ait olmak üzere Mobil Servisim’in kanaatine göre Hizmet Şartlarına uymayan veya başka şekilde zararlı, itiraz edilebilir veya yanlış oluğuna inandığı herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin tamamı veya bir kısmını herhangi bir zamanda çıkarmak hakkına sahip olacaktır. Mobil Servisim bu içeriği çıkarmaması veya çıkarmakta gecikmesi nedeniyle herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir.

Mobil Servisim ve temsilcileri Kullanıcı İçeriğinin veya Hizmet aracılığıyla kullanıcıdan kullanıcıya yapılan iletişimin niteliğini incelemediğinden, amaçlanmayan sonuçlarla karşılaşılmaması için kullanıcılarla ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekmektedir. Kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin, Hizmet Şatlarında belirtilen yasaklara rağmen zararlı, yanlış veya yanıltıcı olabileceğini kabul etmektesiniz. Uzak kullanıcıların (internet veya mobil üzerinden) gerçek kimliğinin doğrulanması zordur ve bu nedenle Mobil Servisim kullanıcıların olduklarını iddia ettikleri kişi olup olmadığını doğrulayamaz ve doğrulamamaktadır.

Mobil Servisim kullanıcılar arasındaki alışverişlere dahil olmamaktadır. Dolayısıyla, Hizmetin kullanımıyla ilgili olarak (a) Mobil Servisim’i (ve iştiraklerini, lisansörlerini, Kanal Ortaklarını ve diğer İş Ortaklarını) Hizmeti kullanmanızdan kaynaklanan veya bununla ilgili olarak ortaya çıkan, bilinen ve bilinmeyen, şüpheli olan veya olmayan, açıklanmış veya açıklanmamış her türlü talep, istem, zarar, ziyan, mesuliyet, maliyet vemasraflara (diğer kullanıcılarla doğan ihtilaflar dahil) karşı ibra etmeyi ve (b) doğan herhangi bir ihtilafı doğrudan doğruya diğer kullanıcı veya üçüncüşahıs ile halletmek için girişimde bulunmayı kabul etmektesiniz.

Kullanıcı Kuralları ve Davranışları Site, Uygulamalar ve Hizmetin diğer özellikleri yalnızca sizin ticari olmayan kullanımınız için sunulmaktadır. Hizmetin yetkisiz şekilde kullanılması (Hizmetin yetkiniz olmayan herhangi bir özelliğine erişmeniz veya herhangi bir Uygulama, İçerik veya Araç Hizmetlerinin sizin tarafınızdan satılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kesinlikle yasaktır. İlan edilen veya Hizmet kanalıyla iletilen Kullanıcı İçeriği dahil, hesabınızda, kullanıcı adınız veya parolanızla meydana gelen tüm fiiller veya ihmallerden sorumlu olacaksınız.

Kullanım şartı olarak, Hizmeti yasalara aykırı olan veya ticari nitelikteki amaçlar (örneğin, para toplama veya herhangi bir ürünün, hizmetin, piramit şemanın veya diğer işlerin reklamı ya da tanıtımı) veya Hizmet Şartlarında yasaklanan veya makul ölçülerde Mobil Servisim’in niyet etmediği amaçlar için kullanmama sözünü vermektesiniz. İlgili tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve kurallara uymayı kabul etmektesiniz.

Örnek olarak ve bununla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir iletişim servisini, tartışma forumunu, araştırma, geribildirim, Uygulama veya Hizmetin diğer özelliklerini kullanarak, Kullanıcı İçeriğini metin, yazılım, fotoğraf, video, audio, ses kayıtları, veriler veya diğer bilgiler dahil):
Yasalara uygun olmayan, aldatıcı, yanıltıcı, sahtecilik şeklinde, tehditkâr şekilde, tacir eden biçimde, başkalarının özelliğine tecavüz eden biçimde, zararlı, müstehcen, pornografik ya da Hizmet Şartlarını ihlal eden şekilde;
Herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı, yayın hakkı, gizlilik hakkı ya da herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin diğer haklarını ihlal eden şekilde;
Herhangi bir işletmeyle ilgili halka açık olmayan bilgiler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, gizli tutmak zorunda olduğunuz herhangi bir gizli, özel veya diğer bilgileri ortaya çıkaracakşekilde;
Söz konusu bilgiler o kişiye herhangi bir halka açık iletişimde veya forumda verilmemiş olduğu sürece, bir başka kişinin adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, kredi kartı bilgileri veya söz konusu kişiyi izlemek, onunla temas kurmak veya onun yerine geçmek için kullanılabilecek diğer bilgiler dahil, bir başka kişiyle ilgili kişisel bilgileri açığa çıkaran şekilde;
Yetkisiz veya talep edilmemiş reklam, junk veya bulk e-posta (“spam”) zincir mektup veya herhangi bir şekilde piyango ya da kumar oluşturacak şekilde;
Mobil Servisim’in bilgileri, saklama veya iletişim sistemleri ve ağları üzerinde makul olmayan veya orantısız yük oluşturacak ya da Siteye, herhangi bir Uygulamaya veya Hizmetin diğer özelliklerine (altta yatan teknoloji platformu dahil), başkasının Kullanıcı Bilgilerine, Hizmete bağlı bilgisayar sistemlerine veya ağlarına, parola madenciliği ve başka şekilde yetkisiz erişim girişimi olacak şekilde;
Yazılım virüsleri veya herhangi bir yazılımın, donanımın veya network sisteminin düzgün çalışmasını bozan, zarar veren, sınırlayan veya kesintiye uğratan veya Mobil Servisim’in veya herhangi bir İş Ortağının veya diğer üçüncü şahsın herhangi bir sistemine, verisine veya diğer bilgilerine yetkisiz erişim sağlayan bilgisayarkodları, dosyalar veya programlar içeren;
Yanlış, yanıltıcı veya gizli e-mail adreslerinin kullanılması dahil, otomatik yollarla veya yanlış veya yanıltıcı yönlendirmelerde kullanıcı hesapları için kayıt yapan veya kullanıcı hesabı oluşturan;
Hizmetten herhangi bir bilgi alan, çıkaran veya toplayan;
Hizmet Şartlarına veya Hizmetle ilgili diğer gereklere uyumu simüle eden herhangi bir script, kod veya diğer otomatik araçları kullanan;
Kullanıcı İçeriğinin kaynağını gizleyen;
veya Mobil Servisim’in veya İş Ortağının herhangi bir çalışanı veşa temsilcisi dahil, herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi taklit eden
Herhangi bir işlem yapmamayı veya (b) yüklememeyi, postalamayı, göndermeyi veya diğer şekillerde dağıtmamayıveya dağıtımını kullanmamayı kabul etmektesiniz.

Mobil Servisim, takdir hakkı tamamen kendisine ait olmak üzere, davranışınızın bu bölümde yer alan herhangi bir hükme kesinlikle uygun olmaması (veya uygun olmadığının düşünülmesi) durumunda Hizmete erişiminizi derhal durdurabilir veya sonlandırabilir.

Mobil Servisim’in Hizmeti izleme veya kullanıcıların Hizmeti kullanımını izleme yükümlülüğü yoktur. Ancak, Mobil Servisim herhangi bir zamanda ve ihbarda bulunmaksızın ilgili herhangi bir yasa, yönetmelik, hukuki süreç veyahüküm talebi veya soruşturmanın ( kanun yürütme yetkililerinin sorgulamaları dahil) yerine getirilebilmesi için makul ölçülerde gerekli olabilecek bilgileri izleme, inceleme, kopyalama, elde tutma veya açıklama hakkını saklı tutar.

Bağlantılar

Mekanikler, Kanal Ortakları, reklamcılar veya diğer İş Ortaklarının sahibi olduğu veya işlettiği uygulamalar, cihazlar ve web sitelerinden bir Uygulama elde edebilir, Hizmete erişebilir ve/veya bunlarla Hizmet ile iletişim kurabilir ve Hizmetten bu uygulamalar, cihazlar ve web sitelerine bağlantı yapabilir veya iletişim kurabilirsiniz. Bu diğer uygulamalar, cihazlar ve web siteleri Mobil Servisim tarafından işletilmemekte veya kontrol edilmemektedir. Siz de Mobil Servisim’in söz konusu uygulamalar, cihazlar ve web sitelerinin kullanılabilirliği, doğruluğu, yasallığı, uygunluğu veya bunların içerikleri veya fonksiyonlarının diğer yönlerinden sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz. Hizmete veya Hizmetten yapılan böyle bir bağlantının Mobil Servisim tarafından söz konusu uygulamalar, cihazlar ve web siteleriyle ilgili herhangi bir garanti veya onay oluşturmamakta veya bunu ima etmemekte ya da işletmenleri ile herhangi bir ilişki oluşturmamaktadır. Söz konusu diğer uygulamalar, cihazlar ve web sitelerine eriştiğiniz veya bunları kullandığınız taktirde, ek veya farklı hüküm ve şartlar geçerli olacaktır (gizlilik ve güvenlik uygulamaları dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere).

Reklamlar ve Tanıtımlar

Hizmet Mobil Servisim, İş Ortakları ve diğer üçüncü şahıslara ilişkin reklamlar ve tanıtımlar ve bunların tekliflerini içerebilir. Reklamlar Kullanıcı İçeriğinin bitişiğinde veya bunun içinde gösterilebilir veya Kullanıcı İçeriğini içerebilir. Bu reklamlar ve bilgiler için herhangi bir ücret alma hakkınız olmayacaktır.

Mobil Servisim kendi adına veya İş Ortakları adına, Hizmeti kullanımınızla bağlantılı olarak size reklamlar, tanıtımlar ve teklifler iletmek ve bu amaçla cihazınızın işlemcisini ve saklama kaynaklarını kullanma hakkını saklı tutar. Reklamla, tanıtımlar ve teklifler metinsel olabilir. Yani, Hizmeti kullanmanızla ilgili olarak size kriterler iletmek için seçilmiştir (örneğin, o andaki konumunuz veya aracınızın türü veya kullanımınızdan türetilen Analitikler).

Doğrudan pazarlama iletişimleriyle ilgili olarak sağladığınız herhangi bir çekilme reklamların iletimine uygulanmayacaktır. Buna ek olarak, Hizmet tarafından sağlanan bilgi istemleri ve reklamlara yanıt verilmesi sonucunda reklam bilgileri veya teklifler alabilirsiniz.

Araç Hizmetleri hariç, reklamcılar ve üçüncü şahıslarla Hizmet kanalıyla yaptığınız işler ve promosyonlara ve tekliflere katılımınız ve bu çerçevede mal ve hizmet teslimleri ve bunlar için yapılan ödemeler ve bu işler, promosyonlar ve tekliflerle ilişkili diğer hükümler, şartlar, beyan ve taahhütler yalnızca sizle ilgili üçüncü şahıs arasındadır. Mobil Servisim bu işler, promosyonlar veya tekliflerden sorumlu değildir.

Mülkiyet Hakları

Hizmet (Site ve Uygulamalar dahil) ve Mobil Servisim (veya iştirakleri, lisansörleri ya da İş Ortakları) tarafından veya onun için oluşturulan ve Hizmet kanalıyla kullanıma sunulan tüm içerikler, materyaller, veriler ve diğer bilgiler (topluca İçerik adıyla anılacaktır) telif hakların, ticari markalar, hizmet markaları, patentler, ticari sırlar veya mülkiyetle ilgili diğer haklar ve yasalarla korunmaktadır ve Mobil Servisim (ve ilgili iştirakleri, lisansörleri ve İş Ortakları) bunlar üzerindeki tüm haklara, mülkiyet haklarına ve menfaatlere (tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları dahil) ve sahip olacaktır. Mobil Servisim tarafından açıkça yetkili kılınmadığı sürece ve yalnızca bu yetki ölçüsünde, Hizmetin veya İçeriğin herhangi bir kısmı üzerine satış, lisans, kiralama, değişiklik, dağıtım, kopyalama, çoğaltma, iletim, halka açık sergileme, halka açık performans, yayınlama, adaptasyon, düzenleme veya türev işlemler yapılması gibi işlemler yapmamayı kabul etmektesiniz. Ancak, içerdiği tüm telif haklarını ve diğer mülkiyet uyarılarını elinizde tutmanız şartıyla, Hizmette farklı bir kısıtlama belirtilmediği veya uygulanmadığı sürece, kişisel ve ticari olmayan amaçlarınız için İçeriğin makul salıdaki kopyasını indirebilir, çoğaltabilir veya iletebilirsiniz. Bir koleksiyon, veri tabanı ya da dizin oluşturmak veya derlemek için doğrudan veya dolaylı olarak Hizmetten verileri veya diğer İçeriği sistematik olarak getirmeniz Mobil Servisim’in önceden açık yazılı iznini almadan kesinlikle yasaktır.

ÖNEMLİ: Hizmete veya İçeriğe kişisel ve ticaret dışı olmayan bir amaçla erişmek ve bunları o amaçla kullanmak istiyorsanız, önce Mobil Servisim’in veya İçeriğin diğer sahibinin iznini almanız gerekecektir.

Sitede veya herhangi bir Uygulamadan herhangi bir uygulamanın, veya herhangi bir İçeriğin ya da tasarım elemanının başka bir amaç için çoğaltılması, kopyalanması veya dağıtımı Mobil Servisim’in önceden açık yazılı izni alınmadan kesinlikle yasaktır. Hizmete veya İçeriğe Hizmet Şartlarında açıkça belirtilmeyen bir başka amaç için erişmeye veya bunları kullanmaya teşebbüs etmek yasaktır.

Veri Toplama

Veriler seyahat bilgilerine dayanarak Hizmetten yüklenir. Elde edilen veriler seyahatin başlangıç ve bitiş zamanlarını, gidilen mesafeyi, ani ivmelenmeleri, sert frenlemeleri, hızlı viraj dönüşlerini ve seyahat sırasındaki hızı kapsar. Buna ek olarak, Hizmet seyahat güzergâh ilgilerini (GPS devrede olarak) ve mobil cihaz bilgilerini de toplar ve IMEI ve Hizmetten toplanan işletim sistemi verileri dahil mobil cihaz bilgileri mobil cihazda görüntülenebilir. Program Yöneticisi seyahatin başlangıç ve bitiş zamanlarını, gidilen mesafeyi, sert frenlemeleri, 120 km ve üzerindeki hızlarda sürüş süresini, seyahat sırasındaki ortalama ve maksimum hızı Mobil Servisim’i kullanarak görüntüleyebilir. Programa katılımınız sona erdiğinde hiçbir veri toplanmayacaktır. Hizmeti mobil cihazınızdan çıkarmanızı tavsiye ederiz.

Bilgilerin Kullanılması

Mobil Servisim, Mobil Servisim’in Ödülü programının yararlarını belirlemek ve analiz ve risk değerlendirmesi yapmak amacıyla Hizmetten gelen verileri toplar ve birleştirir. Bu nedenle verileriniz süresiz olarak elde tutulabilir. Sizden söz konusu verileri dikkate almamızı talep eden bir yazı gelmediği sürece, Hizmetten elde edilen verileri sizin ve aracınızı kullanan bir başka kişinin Mobil Servisim’e karşı olabilecek aleplerini çözmek için açıklamayacak ve kullanmayacağız. Hizmetten toplanan veriler ücretin veya sigorta ile ilgili diğer konuların desteklenmesi için sigorta düzenleyicilere temin edilebilir. Veriler yasalar gerektirdiğinde, üçüncü şahıslara açıklanabilir ve üçüncü şahıslar tarafından öğrenilebilir ve kaza soruşturmalarında ve/veya davalarında kullanılabilir. Mobil Servisim’in ve/veya sizin yasalar gereği verileri başkalarına ve/veya vekillerine vermeniz gerekebilir. Hizmeti kullanmanızla ilgili özelliği veya gizliliği koruma beklentiniz olmamalıdır.

Hücresel veya Kablosuz Hizmet

Hizmet verileri sizin kablosuz taşıyıcınız veya erişilebilir Wi-Fi ağı üzerinden iletir. Mobil Servisim herhangi bir Hizmetin kullanımıyla ilgili olarak istenebilecek ücretlerden sorumlu ve mesul olmayacaktır. Hizmet bazen, Uygulama dizaynı, ağ kapsamı, resmi yönetmelikler ya da Mobil Servisim’in kontrolü dışında bulunan nedenler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, belirli şartlar altında kısıtlanabilir, kesilebilir veya sürdürülmeyebilir.

Geribildirim Lisansı

Mobil Servisim’e herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla (Hizmet kanalıyla veya Mobil Servisim veya yetkilileri, direktörleri, çalışanları, temsilcileri, acenteleri veya İş Ortakları ile) doğrudan iletişim (örn. e-posta) yoluyla Hizmetle ilgili düzeltilecek, iyileştirilecek veya genişletilecek alanlar hakkında herhangi bir fikir, öneri veya başka tavsiyelerde bulunduğunuz taktirde (topluca “Geribildirim” adıyla anılacaktır):
Geribildirimin size veya herhangi bir üçüncü şahsa ait gizli veya özel bilgileri içermediğini beyan ve taahhüt etmektesiniz; ve Mobil Servisim’in Geribildirimle ilgili açık veya zımni herhangi bir gizlilik yükümlülüğü altında bulunmadığını kabul etmektesiniz; ve Geribildirimi herhangi bir şekilde, herhangi bir ortamda ve herhangi bir amaç için kullanmak, değiştirmek ve türev işlemler yapmak üzere Mobil Servisim’e ve iştiraklerine ve lisansiyelerine gayrimünhasır, devredilebilir, süresiz, gayrikabilirücu, royalti ödemesiz, dünya genelinde geçerli hak ve lisans vermeyi kabul etmekte ve bu lisansı vermektesiniz ve üçüncü şahısların da aynı şeyi yapmasına izin vermektesiniz.

Fesih

Mobil Servisim Hizmetin tamamı veya bir kısmına (herhangi bir Uygulama dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere) erişiminizi herhangi bir zamanda ve nedenli veya nedensiz olarak ve ihbarda bulunarak veya bulunmayarak derhal feshedebilir. Kaydınızı ve hesabınızı sonlandırmayı tercih ediyorsanız, [email protected] ‘a e-posta (e-mail adresinizi içeren) göndererek bunu yapabilirsiniz.

Sözleşmenin feshi üzerine, tarafların bu Hizmet Şartları çerçevesindeki tüm hakları ve yükümlülükleri sona erecek ve siz Hizmete erişmeyi ve Hizmeti kullanmayı derhal durduracaksınız. Ancak, bu durumda (a) feshin geçerlilik tarihinden önce tahakkuk eden tüm yükümlülükler (ödeme yükümlülükleri dahil) ve Hizmet Şartlarının ihlali karşısında sahip olunan haklar geçerli olmaya devam edecektir. (b) Mobil Servisim bu fesihten önce Araç Hizmetlerini tamamlamak için makul ölçülerde işbirliği yapacaktır (ödemelerin tahsili ve dağıtımı dahil). (c) Mobil Servisim kişisel olarak kimliği tanımlanamayan Kullanıcı Verilerini elinde tutabilecektir. (d) Bu Sözleşmenin Reklam ve Tanıtımlar başlığı altındaki maddesinin içerdiği hükümler ve bunu takip eden maddeler geçerli olmaya devam edecektir. Fesihten sonra, Mobil Servisim’in Kullanıcı Verilerini veya Kullanıcı İçeriğini elinde tutmak veya şahsa okunmamış veya gönderilmemiş mesajları size veya diğer herhangi bir kullanıcıya ya da üçüncü şahsa iletmek mecburiyetinde olmayacaktır.

Garanti Olmaması

SİTE, UYGULAMALAR, İÇERİK VE HİZMETİN DİĞER ÖZELLİKLERİ “OLDUĞU GİBİ” VE “BULUNDUĞU GİBİ” TEMİN EDİLMEKTEDİR. SİTE, UYGULAMALAR, İÇERİK VE HİZMETİN DİĞER ÖZELLİKLERİ, DOĞRULUK, ENTEGRASYON, MÜLKİYET, İHLAL OLMAMASI, MÜDAHALESİZ KULLANIM, TİCARETE UYGUNLUK VE BELİRLİ BİRAMACA UYGUNLUKLA İLGİLİ TÜM ZIMNİ GARANTİLER VE HERHANGİ BİR PERFORMANS ŞEKLİ YA DA TİCARİ UYGULAMANIN ZIMNEN BELİRTTİĞİ TÜM GARANTİLER DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNULMADAN TEMİN EDİLMEKTEDİR VE BELİRTİLEN BU GARANTİLERİN TÜMÜ AÇIKÇA REDDEDİLMİŞTİR. MOBİL SERVİSİM VE İŞTİRAKLERİ, LİSANSÖRLERİ VE İŞ ORTAKLARI (A) BİLGİLERİN ZAMANINDA VERİLECEĞİ, DOĞRU VE GÜVENİLİR OLACAĞI; (B) HİZMETİN GÜVENLİ OLACAĞĞI VEYA BELİRLİ BİR ZAMAN VE YERDE KULLANILABİLİR OLACAĞI; (C) HİZMET KUSURLARI VEYA HATALARININ RDÜZELTİLECEĞİ; (D) HİZMETİN VİRÜS VELA DİĞER ZARARLI BİLEYENLER İÇERMEYECEĞİ; VEYA (E) HERHANGİ BİR SONUCUN ELDE EDİLEBİLECEĞİ KONUSUNDA GARANTİ VERMEMEKTEDİRLER. HİZMETİN KULLANIMINA İLİŞKİN TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR.

ARAÇ HİZMETLERİYLE İLGİLİ TÜM BEYAN VE TAAHHÜTLER YALNIZCA SİZ VE İLGİLİ MEKANİK ARASINDA AÇIKÇA KABUL EDİLEN ŞEKİLDE OLACAKTIR.

Sınırlı Sorumluluk

Mobil Servisim’in (ve iştirakleri, lisansörleri ve İş Ortaklarının) hesabınızın, ileti veya verilerin ya da Hizmet kanalıyla gönderilen veya alınan ya da gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir materyalin izinsiz erişim, değişiklik veya kullanıma konu olması durumunda bundan sorumlu veya mesul olmayacağını kabul etmektesiniz. Mobil Servisim’in (ve iştirakleri, lisansörleri ve İş Ortaklarının) tehditkâr, aşağılayıcı, müstehcen, saldırgan, illegal veya diğer nitelikteki içeriklerden ya da herhangi bir kullanıcının davranışından veya herhangi bir kullanıcının bir başkasının fikri mülkiyet hakları, yayın hakları ya da gizlilik hakları gibi haklarını ihlal etmesinden sorumlu veya mesul olmayacaktır.

MOBİL SERVİSİM (VE İŞTİRAKLERİ, LİSANSÖRLERİ VE İŞ ORTAKLARI), TALEBİN VEYA DAVANIN ŞEKLİ NE OLURSA OLSUN (SÖZLEŞME GEREĞİ, İHMAL, KESİN MESULİYET VEYA DİĞER NEDENLER) (A) MAKUL KONTROLÜ DIŞINDA BULUNAN KONULARDA, (B) VERİ KAYBI VEYA VERİLERİN DOĞRU OLMAMASI, KULLANIM KAYBI VEYA KESİNTİYE UĞRAMASI VEYA İKAME TEKNOLOJİLERİ, MAL VEYA HİZMETLERİ TEDARİK ETME MALİYETİ, (C) İŞ, GELİR, KAR VEYA ŞEREFİYE KAYBI DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, DOLAYLI, CEZAİ, TESADÜFİ, GÜVEN, ÖZEL, EMSALİ VEYABİR BAŞKA OLAYIN SONUCU OLAN ZARARLAR, VEYA (D) BU ZARARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI KENDİSİNE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HANGİSİ DAHA BÜYÜK İSE, TOPLAMDA, HİZMET İÇİN MOBILSERVISIM’E ÖDEDİĞİNİZ TUTARLARDAN VEYA 100 A.B.D. DOLARINI AŞAN ZARARLAR İÇİN SİTE, UYGULAMALARVEYA HİZMETİN DİĞER ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR KONUDA HİÇBİR ŞEKİLDE MESUL OLMAYACAKTIR. Mobil Servisim’in ARAÇ HİZMETLERİYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR TALEP VEYA DAVA KARŞISINDAKİ MAKSİMUM MESULİYETİ ZARARINIZA YOL AÇAN ARAÇ HİZMETERİ İÇİN MOBILSERVISIM TARAFINDAN ALINAN ÜCRETİ GEÇMEYECEKTİR. BU SINIRLAMALAR BU SÖZLEŞMENİN DİĞER HÜKÜMLERİNDEN BAĞIMSIZDIR VE BU SÖZLEŞMEDE VERİLEN HERHANGİ BİR YASAL ÇARENİN BAŞARISIZ OLMASINA BAKILMAKSIZIN UYGULANACAKTIR.

Tazminat

(a) Mobil Servisim’i, iştiraklerini, lisansörlerini ve İş Ortaklarını ve bunların yetkililerini, direktörlerini, çalışanlarını ve temsilcilerini (tazmin edilenler) üçüncü şahıs tarafından siz ve diğer herhangi bir kullanıcı veya İş Ortağı arasındaki işlemlerden veya diğer işlerden, Hizmeti kullanmanız veya yanlış kullanmanız veya Hizmet Şartlarıçerçevesindeki beyan, vaat ve taahhütlerinizi ihlal etmenizden kaynaklanan ihtilaflarla ilgili olarak açılan herhangi bir davada savunmayı ve (b) tazmin edilenleri bu taleplerle ilgili mesuliyetlere (uzlaşma veya hüküm sonucu olan), maliyet ve masraflara (makul ölçülerdeki vekalet ücretleri dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere) karşı tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. Buna ek olarak, Mobil Servisim bu tazminata tabi olan herhangi bir konuda münhasıran savunma ve kontrolü üstlenme hakkını saklı tutar. Bu durumda gerekli savunmanın yapılmasında Mobil Servisim’e yardım edecek ve işbirliği yapacaksınız.

Uluslararası Kullanım

Kullanıcı Verilerinizin, Kullanıcı İçeriğinizin ve Analitiklerinizin bulunduğunuz ülkeye (A.B.D. değilse) ek olarak A.B.D. içinde, A.B.D.’ye ve A.B.D.’den iletilmesi, toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanılmasına açıkça onay vermektesiniz. Mobil Servisim Hizmetin A.B.D. dışındaki lokasyonlarda erişilebilir, uygun veya yasal olarak mümkün olduğuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamaktadır ve Hizmete erişmenin ve bunu kullanmanın yasak olduğu bölgelerde Hizmete erişim ve bunun kullanılması illegaldir. Başka lokasyonlarda Hizmete yönelik erişim ve kullanım bunu kendi inisiyatifinizle yapacaksınız ve yerel yasalara uymakla sorumlu olacaksınız.

Uygulanacak Hukuk; Tahkim

Hizmet Şartlarının ve elektronik formda yapılan bildirimlerin basılı versiyonu basılı formda oluşturulan ve saklanan diğer işletme belgeleri ve kayıtları ile aynı şartlara tabi olarak ve aynı ölçüde Hizmet Şartları (herhangi bir Politika dahil) ile ilgili veya buna dayanan adli veya idari işlemlerde kabul edilecektir. Siz ve Mobil Servisim Hizmetten kaynaklanan veya Hizmetle ilgili herhangi bir talep veya davanın, talebin veya dava nedeninin doğmasından sonraki 1 yıl içinde açılması gerekeceğini kabul etmektesiniz. Aksi taktirde, söz konusu talep veya dava nedeni kalıcı olarak geçersiz olacaktır.

Hizmet Şartları, Türkiye Cumhuriyeti yasalarının hükmü altında olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, yönetmelikleri ve kuralları ile yabancı yasalar arasında herhangi bir çatışma olduğu taktirde, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları, yönetmelikleri ve kuralları geçerli olacaktır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satış Sözleşmeleri Antlaşması bu Hizmet Şartlarına uygulanmayacaktır.

İşbu Hizmet Şartları’na bağlı doğacak olan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Entegrasyon

Bu Hizmet Şartları (o tarihte güncel Politikalar dahil) Hizmete erişim ve Hizmetin kullanılması ve işletilmesine ilişkin olarak sizinle Mobil Servisim arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır ve siz ve Mobil Servisim arasında Hizmetle ilgili olarak önceden mevcut veya halen devam eden tüm iletişimler, teklifler ve anlaşmaları (sözlü, yazılı veya elektronik) hükümsüz kılar. Hizmet Şartlarının herhangi bir hükmünün geçersiz ve uygulanamaz olduğu tespit edildiği taktirde, söz konusu hüküm Hizmet Şartları geçerli, yürürlükte ve uygulanabilir olması için gerekli asgari ölçüde sınırlanacak veya ilga edilecektir.

Genel Hükümler

Hizmet Şartlarının çerçevesindeki hak ve yükümlülükleriniz sizin şahsınıza aittir ve Mobil Servisim’in önceden yazılı onayı alınmadan devir ve temlik edilemez ve bunlarla ilgili alt lisans verilemez. Mobil Servisim sizin onayınız olmadan bu Hizmet Şartları çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerinin tamamı veya bir kısmını devir, temlik edebilir, alt yükleniciye verebilir. Bu Hizmet Şartlarında aksi belirtilmediği sürece, yapılacak tam feragatler ve değişiklikler ile verilecek onaylar yazılı olacak ve her iki tarafça imzalanacaktır. Hizmet veya Hizmet Şartları neticesinde herhangi bir acentelik, ortaklık, ortak girişim veya istihdam ilişkisi oluşturulmamaktadır. Tarafların hiçbiri diğeri tarafı herhangi bir şekilde bağlayıcı hiçbir fiilde bulunamaz. Bu Hizmet Şartları tahtında gönderilecek tüm tebligatlar İngilizce dilinde yazılı olacak ve elden iletildiğinde teslim alındığı zaman veya taahhütlü posta veya ekspres kurye ile gönderildiğinde, tebligatın faks veya e-posta ile gönderilmesi durumunda, tebligatın alındığı elektronik olarak teyid edildiği zaman tebligatın usulü dairesinde tebliğ edildiği kabul edilecektir.

Telif Hakkı ve Ticari Marka Tebligatları Mobil Servisim tarafından tein edilen Hizmet Şartları, tüm Uygulamalar ve tüm İçerikler Mobil Servisim Yazılım ve/veya lisansörleri veya tedarikçilerinin © 2017 telif hakkına tabidir.

MOBILSERVISIM, Mobil Servisim’in ticari markasıdır. Sitede ve herhangi bir Uygulamada yer alan şirket isimleri ve logoları, ürünler veya hizmetler ilgili sahiplerinin ticari arkaları veya hizmet markaları olabilir ve Mobil Servisim ile söz konusu malikler arasında herhangi bir onay veya ilişki oluşturduğu düşünülmeyecektir.

Bu Hizmet Şartlarında açıkça belirtilmemiş olan tüm haklar saklıdır.

Gizlilik Politikası

Mobil Servisim Yazılım (Mobil Servisim) www.MobilServisim.com isimli web sitesinin (Site) sahibidir ve bu siteyi yönetmektedir.Mobil Servisim ayrıca host edilmiş Uygulamalar ve mobil cihazlar için Uygulamaları da kapsayan belirli yazılım uygulamalarının (Uygulamalar) geliştirilmesi, işletilmesi ve dağıtımıyla iştigal etmektedir. Site ve Uygulamalar, Sitede ve/veya Uygulamalar kanalıyla sunulan referans, eşleştirme ve randevu hizmetleriyle ve bilgi toplama, saklama, analiz etme ve raporlama araçları, fonksiyonları ve hizmetleriyle birlikte topluca Hizmet adıyla anılacaktır.

Aşağıda belirtilen politika Mobil Servisim’in Hizmeti kullanan kişi olarak sizden veya sizin hakkınızda elde ettiği bilgileri nasıl topladığı, kullandığı ve dağıttığı açıklanmaktadır. Burada baş harfi büyük yazılmış olan terimler Hizmetin tabi olduğu Hizmet Şartlarında verilen tanımlarla aynı anlamı ifade edecektir. Bunlar www.MobilServisim.com/kullanim-kosullari.aspx ’den temin edilebilir.

Toplanan Bilgiler

Siteyi ziyaret ettiğinizde veya Hizmete başka şekilde eriştiğinizde, web sunucuları ziyaretinizle ilgili genel bilgileri (örneğin, trafik verileri zamanı, Siteye girdiğiniz web sitesinin tarihi ve adresi gibi) toplar. Bu bilgiler anonim ve toplu bilgiler olarak saklanır. Mobil Servisim ayrıca siz ve Hizmeti kullanımınızla ilgili daha spesifik bilgileri de toplar (örneğin, demografik veriler, profil bilgileri ve kulanım sıklığı veya süresi). Bu bilgilerin toplanması (topluca, Trafik Bilgilerdi adıyla anılacaktır) yazılım programlarının, web vericilerinin, piksel etiketlerinin, Çerezlerin (aşağıda tanımlanmıştır), IP adreslerinin ve bilgisayarı tanımlamak için kullanılan diğer sayısal kodların kullanımını gerektirebilir.

Hizmete çeşitli yollarla ulaşılabilir: doğrudan Sitenin ziyaret edilmesi veya Mobil Servisim’ten (veya bir Kanal Orağından) indirilen ve web sunucuları ile iletişime geçen veya Mobil Servisim'in web sunucularına bağlanan (ve Kanal Ortağı tarafından temin edilen bir çerçeve veya sarıcı içinde çalışabilen) bir Uygulama kullanılarak veya Mobil Servisim'in ya da bir Kanal Ortağının size verdiği bir araç kullanılarak. Hizmete hangi yolla eriştiğinize bakılmaksızın, Hizmetin bütünlüğünün korunmasını sağlamak amacıyla bir hesap kayıt sürecini tamamlamanız ve o tarihte geçerli olan kayıt işlemleri ve operasyon sorgulamalarının gerektirdiği daha spesifik, güncel, eksiksiz ve doğru bilgiler vermeniz gerekecektir.

Örnek olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere, hesabınızın kurulması ve Hizmeti kullanmak için kaydolmanız amacıyla aşağıda belirtilen bilgilerivermeniz gerekebilir: isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi, araç bilgileri (marka, model, kilometraj ve Şasi numarası), kullanıcı adı, parola ve belirli tercihler ve izinler (örneğin, tercih edilen iletişim yöntemi gibi).

Hizmet ile etkileşime girdiğiniz zaman, Kullanıcı Verilerinin otomatik ya da pasif olarak toplanması için çeşitli teknolojilerden yararlanılmaktadır. Kullanıcı Verileri terimi kayıt sırasında ve daha sonra Hizmeti kullanırken temin edilen tüm veri ve bilgiler ile, Hizmete erişmeniz ve Hizmeti kullanmanıza göre Servi slet tarafından toplanan sizin hakkınızdaki bilgileri ifade eder (Araç Hizmetlerini almak için yapılan sorgulamalar dahil). Konuya açıklık getirmek amacıyla, Kullanıcı Verileri bunlarla sınırlı olmamak üzere, tarayıcı veya cihaz tipi; işletim sistemi; günün saati; sunulan sayfanın kimliği ve daha önce görüntülenen sayfalar; belirli Hizmet özelliklerinin veya uygulamalarının kullanılması (örneğin, reklamların izlenmesi ve bunlara yanıt verilmesi gibi); kayıt verileri; araç bilgileri; coğrafi konum; Araç Servis tarihçesi. Bir uygulama hiçbir zaman, cihazınızda bulunan kişisel iletişim bilgilerini veya fotoğrafları ay da diğer bilgileri izniniz olmadan alamaz ve saklayamaz.

Araç Hizmetleriyle ilgili bir teklifi kabul ettiğiniz ve bir Mekanik ile randevu ayarlaması yapmak istediğiniz taktirde, geçerli Kredi Kartı bilgilerini (kart sahibinin adı, kart numarası, son kullanma ve güvenlik kodu) vermeniz gerekir. Bu bilgiler Mobil Servisim'in randevunuz onaylanmadan önce hizmet sunucusu (ticari banka) tarafından kontrol edilir. Siteye yüklediğiniz, ilan ettiğiniz, gönderdiğiniz veya başka şekilde dağıtımını yaptığınız ya da herhangi bir Uygulama kanalıyla veya Hizmetin başka özelliklerini kullanarak verdiğiniz Kullanıcı İçeriği halka açık olacaktır.

Çocuklar

Mobil Servisim tarafımızca 18 yaşından küçük olduğu bilinen herhangi bir kişiden kimliği açıklayacak bilgiler toplamamaktadır. Yaşı 18’den küçük olan bir kişinin kimliğini belli edecek bilgiler verdiğini öğrendiğimiz zaman bu bilgileri çıkarmak ve söz konusu kişinin hesabını, Hizmete erişimi ve kullanımınısonlandırmak için gerekli önlemleri alacaktır.

IP Adresleri ve Çerezler

Mobil Servisim IP adresinizi web sunucularındaki problemleri saptamak ve Hizmeti yönetmek amacıyla kullanmaktadır. IP adresiniz sizi tanımak ve demografik bilgileri almak amacıyla kullanılır. IP adresleri Hizmetin kullanımıyla ilgili olarak denetim takibi yapmak amacıyla da kullanılmaktadır.

Çerezler” bir web sitesinin bilgisayarınızın hard diskine kayıt tutmak amacıyla gönderdiği bilgi parçalarıdır. Çerezler kullanıcıların kimliğini tanımaz, kullanıcının bilgisayarını tanır. Web tarayıcınızı Çerezleri reddetmek üzere ayarlayabilirsiniz. Bu durumda Hizmete erişmeniz ve Hizmeti kullanmanız etkilenebilir.

Hizmeti kullanarak reklam veren üçüncü şahıslar bilgi toplamak ve saklamak amacıyla çerezleri kullanabilirler. Mobil Servisim üçüncü şahıs reklamcıların Çerezleri kullanmaları üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Network Reklam İnisiyatifi (www.networkadvertising.org) ve/veya PrivacyChoice (www.privacychoice.org) kanalıyla bu uygulamaların bazılarının dışında kalabilirsiniz.

Kişisel Kimliği Açıklayan Bilgilerin Paylaşımı

Halen, Mobil Servisim kişisel kimliği açıklayıcı bilgileri Hizmetle veya Kanal Ortakları ve diğer İş Ortakları ile yapılan düzenlemelerle ilgisi olmayan ticari amaçlarla üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Ancak, Mobil Servisim (a) sizin yetki vermeniz, (b) Mobil Servisim (veya hizmet sağlayıcıları) için Hizmeti vermek amacıyla makul ölçülerde gerekli olduğu durumlarda, (c) bu Gizlilik Politikası veya diğer Hizmet Şartlarının çerçevesinde izin verildiği taktirde, (d) Mobil Servisim'in makul ölçülerde (i) yasalar, yönetmelikler, kanun yürütme eya benzer uygulamalar ve soruşturmalara uyulması, (ii) Mobil Servisim'in veya üçüncü şahısların haklarının veya varlıklarının korunması ya da savunulması veya (iii) Hizmet Şartlarının uygulamaya konulması için gerekli olduğuna inandığı durumlarda kişisel kimlik bilgilerini açıklayabilir.

İş Transferleri

Mobil Servisim Trafik Bilgilerini, Kullanıcı Verilerini (kişisel kimlik bilgileri dahil), Kullanıcı İçeriğini ve Analitikleri, Hizmetle ilgili işinin veya varlıklarının tamamı ya da tamamına yakınını herhangi bir halefine devredebilir. Böyle bir devir söz konusu olduğunda, bu halef bu Gizlilik Politikasının tüm yükümlülüklerine olacak ve tüm haklarına sahip olacaktır. Bununla sınırlı olmamak üzere buna bu Gizlilik Politikasının değiştirilmesi veya yerine başkasının konulması da dahildir.

Güvenlik

Mobil Servisim tarafından toplanan bilgiler ticari olarak temin edilebilen ve genelde halka açık olmayan araçlar ve prosedürler kullanılarak güvence altına alınan işletme ortamlarında saklanmaktadır. Ancak, İnternet ve/veya kablosuz ağlar üzerinden yapılan veri iletişiminin %100 güvenli olması garanti edilemez. Bunun sonucu olarak, Mobil Servisim verdiğiniz bilgileringüvenliğini sağlayamaz ve bunun riski size ait olacaktır. Mobil Servisim bilgilerinizi aldıktan sonra bu bilgilerin Mobil Servisim sistemleri üzerindeki güvenliğini sağlamak için makul ölçülerde elinden gelen çabayı gösterecektir.

Bağlantılar

Mekanikler, Kanal Ortakları, reklamcılar veya diğer İş Ortaklarının sahip olduğu veya işlettiği uygulamalar, cihazlar ve web sitelerinden Uygulamalar temin edebilir, Hizmete erişebilir ve/veya Hizmet ile iletişim kurabilir, Hizmetten Mekanikler, Kanal Ortakları, reklamcılar veya diğer İş Ortaklarının sahip olduğu veya işlettiği uygulamalara bağlanabilir veya bunlarla iletişim kurabilirsiniz. Bu diğer uygulamalar, cihazlar ve web siteleri Mobil Servisim tarafından işletilmemekte ve kontrol edilmemektedir. Bu uygulamalar, cihazlar ve web sitelerine erişirken veya bunları kullanırken ek veya farklı hüküm ve şartlar (bununla sınırlı olmamak üzere gizlilik ve güvenlik uygulamaları dahil) geçerli olacaktı. Bu durum Mobil Servisim'in sorumluluğu kapsamında değildir.

Ayrılma

Herhangi bir zamanda, [email protected] adresine e-mail göndererek Mobil Servisim'den Periyodik İletişim almaktan vazgeçebilirsiniz; ancak, Mobil Servisim size önemli bilgiler (örneğin, bu Gizlilik Politikasındaki, yasal bilgilerdeki veya hesap bilgilerindeki değişiklikler) göndermek için iletişim bililerinizi kullanmaya devam edecektir. Bu ayrılma kaydınızı veya hesabınızı etkilemeyecek ve Hizmeti kullandığınız süre içerisinde size reklam servis etme hakkımızı sonlandırmayacaktır.

Fesih

Hizmetle ilgili kaydınızı ve hesabınızı sonlandırdığınız veya kaydınız veya hesabınız herhangi bir nedenle Mobil Servisim tarafından sonlandırıldığı taktirde, Mobil Servisim kişisel kimlik bilgilerinizi Hizmetten çıkaracaktır; ancak, Mobil Servisim sizin diğer Kullanıcı Verilerinizi ve Kullanıcı İçeriğinizi (kişisel kimliği ortaya çıkarmayan) bu Gizlilik Politikasında ve diğer Hizmet Şartlarında belirtilen şekilde elinde tutmak ve kullanmakhakkına sahip olacaktır.

Güncellemeler

Servisle, takdir hakkı kendisine ait olmak üzere, herhangi bir zamanda bu Gizlilik Politikasını kısmen veya tamamen güncellemek, değiştirmek veya yerine başkasını koymak hakkını saklı tutar. Mobil Servisim yapılan önemli değişiklikleri, değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihten önce size bildirmek için elinden gelen çabayı gösterecektir. Değişiklik bildirimleri Site’de ilan edilerek veya Uygulamalar yoluyla, e-mail ile veya başka şekilde iletilebilir. Her halükârda, bu Gizlilik Politikasında değişiklik olup olmadığını düzenli olarak kontrol etmeniz gerekir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikten sonra Hizmete erişmeye veya Hizmeti kullanmaya devam etmeniz bu değişikliği kabul ettiğinizi gösterecektir. Hizmet Şartlarının sizin için geçerli olduğundan siz ve Mobil Servisim tarafından imzalanacak bir belge olmadığı sürece başka şekilde değiştirilemez.

Hizmet tarafından toplanan bilgiler kullanım tarihi itibariyle yürürlükte olan Gizlilik Politikasına tabidir.

Mobil Servisim’e aşağıda belirtilen şekilde ulaşarak kayıt bilgilerinizi düzeltebilir veya başka şekilde değiştirebilirsiniz.

İletişim

Bu Gizlilik Politikası veya Hizmetteki işlerinizle ile ilgili sorularınız olduğu taktirde, lütfen aşağıdaki siteyi ziyaret edin veya size aşağıdaki adreste ve telefon numarasından ulaşın:

www.MobilServisim.com/iletisim.aspx; veya
Mobil Servisim Yazılım
İlgi: Müşteri Hizmetleri
E-mail: [email protected]
Son güncelleme tarihi: Temmuz 2019

TELİF HAKKI POLİTİKASI

Mobil Servisim Yazılım A.Ş. (Mobil Servisim) www.MobilServisim.com (“Site”) isimli web sitesinin sahibi ve işletmenidir. Mobil Servisim ayrıca host edilmiş Uygulamalar ve mobil cihazlar için Uygulamaları da kapsayan belirli yazılım uygulamalarının (Uygulamalar) geliştirilmesi, işletilmesi ve dağıtımıyla iştigal etmektedir. Site ve Uygulamalar, Sitede ve/veya Uygulamalar kanalıyla sunulan referans, eşleştirme ve randevu hizmetleriyle ve bilgi toplama, saklama, analiz etme ve raporlama araçları, fonksiyonları ve hizmetleriyle birlikte topluca Hizmet adıyla anılacaktır.

Mobil Servisim tarafından atanan İhlal Talebi Tebligatlarını Teslim Alacak Temsilcinin (Atanan Temsilci) adresi bu Telif Hakkı Politikasının sonunda yer almaktadır.

Mobil Servisim (1) herhangi bir kullanıcı tarafından yasadışı şekilde kopyalandığı veya çıkarıldığına iyi niyetle inandığı telif hakkına sahip materyale erişimi engelleyecek veya bu materyali siteden çıkaracakve (2) suç tekrarlandığı taktirde bu kişinin hesabını ve erişimini sonlandıracaktır. Bu poliçe Mobil Servisim tarafından Site üzerinden sağlanan Hizmetin tüm yönlerine uygulanacaktır.

İhlal edilen iş veya materyalin kimliği

Telif Hakkı İhlallerinin Bildirilmesi
Hizmette yer alan veya Hizmet üzerinden ulaşılabilen bir materyalin veya içeriğin bir telif hakkını ihlal ettiğini düşünüyorsanız lütfen aşağıdaki bilgileri içeren bir telif hakkı bildirimini Atanan Temsilciye gönderin:

İhlal edildiği iddia edilen materyalin kimliği, konumu ve Mobil Servisim'in bunu bulması ve varlığını doğrulaması için ihtiyaç duyacağı diğer detaylar.
Bildiren tarafın (‘Bildiren Taraf’) iletişim bilgileri adı, adresi, telefonnumarası ve e-mail adresi.
Bildiren Tarafın telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından bu materyal için yetki verilmediğine iyi niyetle inandığını gösteren bir beyan.
Ceza ve yalancı şahitlik hükümlerine tabi olarak, bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve Bildiren Tarafın telif hakkı sahibi adına şikâyettebulunmaya yetkili olduğunu gösteren ifade.
Bildiren Tarafın fiziksel veya elektronik imzası.
Şikayetlerin Yanıtlanması.
İhlal iddiasının Atanan Temsilci tarafından alınmasından sonra:
Mobil Servisim ihlal iddiasına konu olan materyali siteden çıkaracak veya erişilmesini engelleyecektir.
Daha sonra, Mobil Servisim ihlali yaptığı iddia edilen kullanıcıya (suç işleyen kullanıcı) derhal söz konusu materyali siteden çıkardığını veya buna erişilmesini engellediğini bildirecektir.
Suç İşleyen kullanıcı suçunu tekrarladığı taktirde, Mobil Servisim bu Kullanıcının hesabını ve Hizmete erişimini derhal sonlandıracak ve ihlal konusu materyali siteden çıkaracaktır.