Kullanım Koşulları

Kabul

Mobil Servisim (“Mobil Servisim”) www.MobilServisim.com isimli web sitesinin (“Site”) sahibi ve işletmenidir. Mobil Servisim ayrıca host edilmiş uygulamalar ve mobil cihazlar için uygulamaları da kapsayan belirli yazılım uygulamalarını (“Uygulamalar”) geliştirmekte, işletmekte ve dağıtımını yapmaktadır. Site ve Uygulamalar, yönlendirme, eşleştirme ve atama hizmetleri ile birlikte ve Sitede ve/veya Uygulamalarda sağlanan veri toplama, saklama, analiz ve raporlama araçları, fonksiyonları ve hizmetleri topluca Hizmet adıyla anılacaktır. Hizmet bu belgede yer alan hüküm ve şartlarının tamamının (Hizmet Şartları) hiç değiştirilmeden kabul edilmesi şartıyla sunulacak ve sağlanacaktır. Hizmet Şartlarının bu belgede belirtilen veya Mobil Servisim tarafından zaman zaman Sitede veya herhangi bir Uygulamalar ile yayınlayabileceği, Gizlilik Politikası ve Telif Hakkı Politikası dahil, tüm işletme kuralları, şartları, politikaları ve prosedürlerini (topluca “Politikalar” adıyla anılacaktır) kapsayacağı kabul edilecektir.

BU HİZMET ŞARTLARININ TAMAMINI KABUL ETMİYORSANIZ VEYA BU SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAYA YETKİLİ VEYA UYGUN DEĞİLSENİZ, HİZMET İÇİN KAYIT YAPTIRMAYIN, HİZMETE ERİŞMEYİN, İNDİRMEYİN VEYA KULLANMAYIN. HERHANGİ BİR UYGULAMANIN İNDİRİLMESİ, KAYIT FORMUMUZUN OLDURULMASI VE BU HİZMET ŞARTLARININ TAMAMININ HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADAN SİZİN İÇİN BAĞLAYICI OLACAĞINI KABUL EDECEĞİNİZ YASAL OLARAK UYGULANABİLİR BİR SÖZLEŞMENİN OLUŞTURULMASINI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.

BU HİZMET İÇERİSİNDEKİ LİNKLER KANALIYLA İNTERNET TABANLI SERVİSLERE ERİŞTİĞİNİZ TAKTİRDE, BU SERVİSLERİ KULLANMANIZ GEREK BU HİZMET ŞARTLARINA GEREKSE SÖZ KONUSU DİĞER WEB SİTESİNİN KULLANIM ŞARTLARINA VE GİZLİLİK BEYANLARINA TABİ OLACAKTIR.

Güncellemeler

Mobil Servisim, takdir hakkı tamamen kendisine ait olmak üzere, herhangi bir zamanda Hizmet Şartlarının tamamı veya bir kısmını güncellemek, değiştirmek veya yerine başka şartlar getirmek hakkına sahip olacaktır. Mobil Servisim, yapılan önemli herhangi bir değişikliğin yürürlük tarihinden önce size bildirilmesi için elinden gelen makul çabayı gösterecektir. Değişiklik bildirimleri Sitede yayınlanarak, Uygulamalar yoluyla, e-mail ile veya başka yollarla yapılabilir. Her halükarda herhangi bir değişiklik olup olmadığını anlamak için Politikaları ve diğer Hizmet Şartlarını periyodik olarak kontrol etmeniz gerekir. Hizmet Şartlarında değişiklik yapıldıktan sonra Hizmete erişmeye veya kullanmaya devam edilmesi bu değişiklikleri kabul ettiğinizi gösterir. Hizmet Şartları sizinle ilgili olduğundan, siz ve Mobil Servisim tarafından imzalanacak bir yazılı belge olmadığı sürece değiştirilemez. Mobil Servisim herhangi bir zamanda Hizmetin tamamı veya bir kısmını (Site veya herhangi bir Uygulama dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) değiştirebilir, durdurabilir veya sonlandırabilir.

Uygunluk

Mobil Servisim Hizmeti her yaştaki tüm bireylerin kullanımına sunmak amacını taşımaktadır. Ancak, 18 yaşın altındaysanız, aileniz veya vasinizin bu hizmet şartlarında yer alan terimleri anladıklarından emin olmak için bu hizmet şartlarını aileniz veya vasiniz ile birlikte incelemeniz gerekecektir. Mobil Servisim bu Hizmetin yalnızca en az 18 yaşında olan kişilere sunulmasınıamaçlamaktadır. Bu şarta uygun değilseniz, Hizmetle ilgili indirme, erişme, kullanma veya herhangi bir kişiye kayıt olma işlemlerini yapamazsınız. Mobil Servisim 18 yaşından küçük olduğunu bildiğimiz hiç kimseden kişisel kimlik bilgilerini almayacaktır. 18 yaşın altındaki kişinin kişisel kimlik bilgilerini vermiş olduğunu fark ettiğimiz zaman, Mobil Servisim bu bilgilerin kayıtlardan çıkarılması ve söz konusu kişinin hesabını, Hizmete erişimini ve Hizmeti kullanmasını sonlandırmak için geren önlemleri alacaktır.

Mobil Servisim Hizmeti herhangi bir kişiye vermeyi reddedebilir veya vermeye devam edebilir ve zaman zaman uygunluk kriterlerinde değişiklik yapabilir.

Kayıt

Hizmete, Sitenin doğrudan ziyaret edilmesi; veya Mobil Servisim’den (veya bir Kanal Ortağından) indirilebilecek ve Mobil Servisim’in web sunucuları ile iletişim kuracak bir Uygulama kullanılarak; veya bir Kanal Ortağı tarafından size sunulacak olan ve çalışan ya da Mobil Servisim’in web sunucularına bağlanan (ve Kanal Ortağı tarafından sağlanan bir çerçeve veya sarıcı içerisinde çalışacak) bir araç kullanılarak erişim gibi çeşitli yollarla erişilebilir. Kanal Ortağı terimi kullanıcı trafiğini yönlendirme veya Mobil Servisim ile yapılan düzenlemelere göre Hizmete erişimi kolaylaştıran herhangi bir internet yayıncısı, web sitesi operatörü, yeniden satıcı, distribütör veya diğer üçüncü şahısları ifade eder.

Hizmete hangi yolla eriştiğinize bakılmaksızın, Hizmetin bütünlüğünü sağlamak amacıyla hesap kayıt işlemini tamamlamanız ve güncel kayıt işlemlerinin ve operasyonel bilgi istemlerinin gerektirdiği güncel. Eksiksiz ve doğru bilgileri Mobil Servisim’e vermeniz gerekmektedir.

Sadece örnek olarak ve bununla sınırlı olmamak üzere, Hizmetin kullanılması için hesabınızın oluşturulması ve kaydedilmesi amacıyla aşağıda belirtilen bilgileri vermeniz gerekebilir: adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, araç bilgileriniz (marka, model, yıl, kaç kilometrede olduğu ve VIN), kullanıcı adı, parola ve belirli tercihler ve izinler (örneğin, tercih edilen sözleşme yöntemi). Kayıt bilgilerinizin her zaman için güncel, eksiksiz ve doğru tutulması amacıyla bilgilerinizi korumanız ve zaman zaman güncellemeniz gerekecektir.

Mobil Servisim, takdir hakkı tamamen kendisine ait olmak üzere,Hizmet için kaydolmak amacıyla yapacağınız başvuruyu reddedebilir. Başvurunuz kabul edildiğinde, Mobil Servisim hesabınız için erişim bilgilerinizi belirleyecektir. Siz yalnızca erişim bilgilerinizin ve hesabınızla ilgili diğer bilgilerin gizliliğini korumakla ve hesabınız çerçevesinde yapılan tüm işlemlerden sorumlu olacaksınız. Hesabınızın yetkisiz şekildeş kullanılması veya Hizmetle ilgili başka bir güvenlik ihlali söz konusu olduğunda bu durumu derhal Mobil Servisim’e bildirmeyi kabul etmektesiniz.

Araç Hizmetleri

Bu Hizmet çerçevesinde kullanıcılar fiyat araştırması ve karşılaştırması yapabilir, belirli bayilerden, onarım atölyelerinden ve bağımsız yüklenicilerden (Mekanikler, Çekici Şirketleri ve Araç Nakil Şirketleri) randevu alabilir, araç akım, onarım, yol yardımı, araç nakil ve ilgili hizmetleri (“Araç Hizmetleri” satın alabilir. Sorgulamanıza bağlı olarak, Mobil Servisim sizin adınıza,talep ettiğiniz Araç Hizmetlerini vermek isteyen Mekaniklerden, Çekici Şirketlerinden veya Araç Nakil Şirketlerinden teklif alabilir. Araç Hizmetleri için verilen herhangi bir teklifi kabul ettiğiniz ve ilgili Mekanik, Çekici Şirketi veya Araç Nakil Şirketinden randevu aldığınız zaman geçerli Kredi Kartı Bilgilerini (kart sahibinin adı, kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu) vermeniz gerekecektir. Araç Hizmetiniz teyid edilmeden önce, bu bilgiler Mobil Servisim’in hizmet sunucusu (ticaret bankası) tarafından kontrol edilecektir.

Konuya açıklık getirmek amacıyla, tüm Araç Hizmetleri Mobil Servisim tarafından değil, ilgili Mekanik, Çekici Şirketi veya Araç Nakil Şirketi tarafından verilmektedir. Buna göre, Araç Hizmetlerinin Mobil Servisim tarafından sunulan ve temin edilen Hizmet kapsamında olduğu düşünülmeyecektir. Mobil Servisim (ve ilgili Mekanik, Çekici Şirketi veya Araç Nakil Şirketi dışındaki Mobil Servisim’in İş Ortakları) Araç Hizmetleriyle ilgili herhangi bir yükümlülük veya mesuliyet altında olmayacaktır.

Mobil Servisim’in siz ve Araç Hizmeti sağlayıcı arasında aracı olarak sınırlı rolü olması nedeniyle Mobil Servisim’in Araç Hizmetlerinin kalitesi, zamanlaması, fiyatı, garantiler, riskler veya zararları üzerinde hiçbir kontrolü yoktur. Dolayısıyla, Hizmeti kullanmanızla ilgili olarak Araç Hizmetlerinin satın alınması ve performansı açısından, (a) Mobil Servisim’i (ve Mekanik, Çekici Şirketi veya Araç Nakil Şirketi haricindeki İş Ortaklarını)söz konusu Araç Hizmetlerinden kaynaklanan veya Araç Hizmetleriyle herhangi bir şekilde ilgili olan (bundan kaynaklanan ihtilaflar dahi) her tür ve nitelikteki, bilinen veya bilinmeyen, kuşkulanılan veya kuşkulanılmayan, açıklanmış veya açıklanmamış tüm talepler, zararlar ve mesuliyetlerden vareste tutmayı ve (b) meydana gelebilecek herhangi bir ihtilafı doğrudan ilgili Araç Hizmeti sağlayıcı ile çözmeye çalışmayı kabul ekmektesiniz.

Ücretler ve Ödemeler

Hizmet Şartlarında açıkça belirtilen durular haricinde, Servisle ve her kullanıcı yalnızca Hizmetle ilgili kendi masraf ve maliyetlerinden sorumlu olacaktır.

Şu an için Hizmetlere ücretsiz olarak erişebilir ve kullanabilirsiniz. İleride, Mobil Servisim Hizmetin belirli Uygulamaları veya diğer özellikleri için ücret almaya (veya söz konusu Uygulamalar ve özellikler için alınan ücreti değiştirmeye) karar verebilir. Bu durumda, yapılan değişiklik size bildirilecektir. Ücretli bir Uygulamayı veya özelliği seçtiğiniz taktirde, ilgili tüm ücretleri söz konusu Uygulama veya özellik için belirlenen zamanlarda ve belirlenen şartlara tabi olarak ödemeyi kabul etmektesiniz. Bu ücretler tekrarlayan bazda (örneğin abonelik veya kullanım ücretleri) ya da tekrarlanmayan bazda (örneğin bir seferlik ücretler) olabilir.

Aldığınız Araç Hizmetlerinin bedelinden sorumlu taraf yalnızca siz olacaksınız. Araç Hizmetlerinin bedeli (ilgili vergiler dahil) kabul ettiğiniz teklifte belirtildiği (veya sizin ve Mekaniğinizin kabul ettiği Araç Hizmetleri kapsamındaki değişiklikler sonucunda artacağı veya azalacağı) üzere ilgili Mekanik tarafından belirlenecektir. Bu Sözleşme ile, Mekaniğinizin Mobil Servisim’e Araç Hizmetlerinin amaçlandığını bildirmesi üzerine Mobil Servisim’in tam ve nihai bedeli kredi kartınızdan çekebileceğini kabul etmektesiniz. Mobil Servisim, kredi kartınızdan ödemeyi aldıktan sonra, Mobil Servisim ve Mekanik arasındaki anlaşmaya göre, servis ücreti kesecek ve kalanını Mekaniğe ödeyecektir.

Aksi belirtilmediği sürece, bu Sözleşme çerçevesinde ödenecek tüm tutarlar kredi kartı ile, kullanıma hazır fonlardan, herhangi bir mahsup, karşı talep veya kesinti olmaksızın Türk Lirası üzerinden ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen herhangi bir tutar için, ödeme tarihine kadar işleyecek olan, hangisi daha az ise, aylık %1,5 veya yasalarının izin verdiği azami tutarda faiz tahakkuk edecektir. Herhangi bir ödemenin vadesi geçtiği taktirde, Mobil Servisim uygun gördüğü tedbiri alacaktır (Hizmete erişiminizin ve kullanımınızın durdurulması ve sonlandırılması dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere). Söz konusu geciken ödemenin tahsil edilmesi için makul ölçülerdeki tüm maliyet ve masrafları (vekalet ücretleri dahil) Mobil Servisim’e geri ödeyeceğinizi kabul etmektesiniz.