Gizlilik

Kayıt

Hizmete, Sitenin doğrudan ziyaret edilmesi; veya Mobil Servisim’den (veya bir Kanal Ortağından) indirilebilecek ve Mobil Servisim’in web sunucuları ile iletişim kuracak bir Uygulama kullanılarak; veya bir Kanal Ortağı tarafından size sunulacak olan ve çalışan ya da Mobil Servisim’in web sunucularına bağlanan (ve Kanal Ortağı tarafından sağlanan bir çerçeve veya sarıcı içerisinde çalışacak) bir araç kullanılarak erişim gibi çeşitli yollarla erişilebilir. Kanal Ortağı terimi kullanıcı trafiğini yönlendirme veya Mobil Servisim ile yapılan düzenlemelere göre Hizmete erişimi kolaylaştıran herhangi bir internet yayıncısı, web sitesi operatörü, yeniden satıcı, distribütör veya diğer üçüncü şahısları ifade eder.

Hizmete hangi yolla eriştiğinize bakılmaksızın, Hizmetin bütünlüğünü sağlamak amacıyla hesap kayıt işlemini tamamlamanız ve güncel kayıt işlemlerinin ve operasyonel bilgi istemlerinin gerektirdiği güncel. Eksiksiz ve doğru bilgileri Mobil Servisim’e vermeniz gerekmektedir.

Sadece örnek olarak ve bununla sınırlı olmamak üzere, Hizmetin kullanılması için hesabınızın oluşturulması ve kaydedilmesi amacıyla aşağıda belirtilen bilgileri vermeniz gerekebilir: adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, araç bilgileriniz (marka, model, yıl, kaç kilometrede olduğu ve VIN), kullanıcı adı, parola ve belirli tercihler ve izinler (örneğin, tercih edilen sözleşme yöntemi). Kayıt bilgilerinizin her zaman için güncel, eksiksiz ve doğru tutulması amacıyla bilgilerinizi korumanız ve zaman zaman güncellemeniz gerekecektir.

Mobil Servisim, takdir hakkı tamamen kendisine ait olmak üzere,Hizmet için kaydolmak amacıyla yapacağınız başvuruyu reddedebilir. Başvurunuz kabul edildiğinde, Mobil Servisim hesabınız için erişim bilgilerinizi belirleyecektir. Siz yalnızca erişim bilgilerinizin ve hesabınızla ilgili diğer bilgilerin gizliliğini korumakla ve hesabınız çerçevesinde yapılan tüm işlemlerden sorumlu olacaksınız. Hesabınızın yetkisiz şekildeş kullanılması veya Hizmetle ilgili başka bir güvenlik ihlali söz konusu olduğunda bu durumu derhal Mobil Servisim’e bildirmeyi kabul etmektesiniz.

Kullanıcı İçeriği Lisansı

Herhangi bir türdeki Kullanıcı İçeriğiyle, Hizmeti kullanarak yukarı yükleme, ilan, gönderme, iletme veya başka şekilde dağıtım işlemleri yaptığınız taktirde:
Mobil Servisim’e, iştiraklerine ve lisansiyelerine, yalnızca Sitenin, Uygulamaların ve Hizmetin diğer özelliklerinin (İş Ortakları ile içerik paylaşımı düzenlemeleri tahtında dışa aktarım dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere) sunulması, temin edilmesi, pazarlanması, eklamının yapılması ve tanıtımı amacıyla, herhangi bir şekilde ve ortamda Kullanıcı İçeriğini kullanmak, çoğaltmak, halka açmak, halka çık icra etmek, adapte etmek, toplamak, değiştirmek, çıkarmak, dağıtmak, iletmek, tanıtmak ve türev işlemler yapmak üzere, gayrimünhasır, devredilebilir, süresiz, gayrikabilirücu, royalti ödemesiz, dünya genelinde geçerli hak ve lisans vermeyi; ve üçüncü şahısların Kullanıcı İçeriğini kullanmalarına izin vermeyi; ve
Tüm Kullanıcı İçeriğinin telif hakkı sahibine uygun şekilde atıfta bulunduğunu beyan ve taahhüt etmeyi; ve Söz konusu Kullanıcı İçeriğinin üzerindeki tüm hakların sahibi olduğunuzu veya kontrol ettiğinizi ve Kullanıcı İçeriğinin Mobil Servisim’in tarafından kamuoyuna açıklanması, iletimi ve kullanımının üçüncü şahıs haklarına tecavüz ve bu hakları ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmeyi; ve
Kullanıcı İçeriğinin başka kullanıcılar, Mobil Servisim ve İş Ortakları tarafından kullanılmasının amaçlandığını ve bunların kullanımına sunulacağını ve kullanılacağını kabul etmektesiniz. ÖNEMLİ: Mobil Servisim’e yukarıda belirtilen kullanım lisansının verilmesi için gerekli olan tüm hakları (telif hakkı sahibinden gelen haklar dahil) edininceye ve yukarıda belirtilen tüm garanti şartlarını yerine getirinceye kadar herhangi bir Kullanıcı İçeriği katkısında bulunmamayı kabul etmektesiniz.

Hizmet size Kullanıcı İçeriğinizin tamamı veya bir kısmını çıkarmanız yetkisini verebilir (ama buna mecbur değildir). Bu çıkarımdan sonra Mobil Servisim’in söz konusu Kullanıcı İçeriğini daha fazla sergilememek, icra etmemek veya dağıtmamak için ticari olarak elinden gelen çabayı gösterecektir; ancak, Mobil Servisim’in söz konusu Kullanıcı İçeriğini, bu içeriğin çıkarılmasından önce kullandığı şekilde ve aynı amaçla (örneğin, çıkarımdan önce oluşturulan reklamlarda kullanılması gibi) kullanmaya devam edebileceğini ve Mobil Servisim’in daha önce Mobil Servisim tarafından Hizmet aracılığıyla başka kullanıcılar tarafından diğer web sitelerine, sistemlere ve cihazlara aktarılmış olan veya paylaşılan veya indirilmiş veya kopyalanmış olan Kullanıcı İçeriğini kullanmaya devam etmekle herhangi bir sorumluluk veya mesuliyet üstlenmeyeceğini kabul etmektesiniz.

Kullanıcı Bilgileri

Aşağıda belirtilen durumlar haricinde, kimliğinizi açıklayan bilgiler hiçbir zaman Mobil Servisim tarafından bir başkasıyla paylaşılmayacaktır. IP adresiniz kimlik bilgilerinizle bağlantılı olmamakla birlikte, geniş çaplı demografik bilgilerin toplanması ve Hizmetin iyileştirilmesine yönelik olarak istatistiklerin izlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Mobil Servisim Trafik Bilgilerini web sunucularının problemlerini belirlemek, Hizmeti yönetmek ve kullanıcı trend ve davranışlarını analiz etmek için kullanılmaktadır. Mobil Servisim Trafik Bilgilerini teknik destek ve müşteri desteği amacıyla belirli üçüncü şahıslar ile paylaşmaktadır. Mobil Servisim kayıt bilgilerinizi Hizmet kanalıyla sunulan yararlar ve imtiyazlar hakkına bilgi vermek için sizinle temas kurmak, ek bilgi isteğinize yanıt vermek (Araç Hizmetleri sağlamak için Mekaniklerden teklif alınması dahil), tercihlerinize göre ek bilgiler sağlamak ve Mobil Servisim'in işle ilgili diğer amaları (topluca, periyodik İletişimler adıyla anılacaktır) kullanmaktadır. Herhangi bir zamanda tercihinize göre, aşağıda ayrılma bölümünde tanımlandığı gibi, Mobil Servisim’in Periyodik iletişimlerinin tamamı veya bir kısmını almayı durdurabilirsiniz. Mobil Servisim Kullanıcı Verilerini toplar, saklar, işler ve analiz ederek Analitikleri oluşturur. Analitik terimi,diğer verilerle birlikte geliştirilen ya da kimliğinizi veya KullanıcıVerilerini açıklamayacak şekilde geliştirilen kullanıcı profilleri ve istatistikleri, metrikler, alıntılar ve diğer analizleri ifade eder (toplu veya anonim formda olmadığı sürece).

Mobil Servisim, Kullanıcı Verilerini sizinle iletişim kurmak; Kullanıcı Verilerini Hizmet kanalıyla başlattığınız iletişimlere eklemek, kopyalamak, açıklamak, dağıtmak, iletmek ve göstermek; Kullanıcı Verilerini Hizmeti sağlamak için erişmek, kaydetmek, toplamak, kopyalamak, saklamak, işlemek, analiz etmek ve kullanmak (Mekaniklerden Araç Hizmetleri için teklifler almak ve randevular ayarlamak dahil); Hizmeti (ve altta yaktan teknoloji platformunu) geliştirmek, iyileştirmek, genişletmek ve test etmek; Analitikleri dizayn etmek, geliştirmek ve üretmek; ve Kullanıcı Verileri ve/veya Analitikleri Kanal Ortaklarına, Mekaniklere, reklamcılara, reklam ağlarına, içerik dağıtımcılarına ve Mobil Servisim'in diğer müşterilerine, hizmet sunucularına ve İş Ortaklarına (topluca İş Ortakları adıyla anılacaktır) açıklamak, dağıtmak ve iletmek amacıyla Kullanıcı Verilerinizi kullanacak ve Analitiklerden yararlanacaktır.

Yukarıdaki hususlara bakılmaksızın, Mobil Servisim Kredi Kartı bilgilerinizi kaydetmemekte ve saklamamaktadır. Kredi Kartı bilgileri Mobil Servisim'in ticari bankasına verilmekte ve banka tarafından saklanmaktadır. Bu bilgiler doğrulama ve kontrol ve tamamlanan Araç Hizmetleri ücretlerinin alınmasında kullanılmaktadır.

Kullanıcı İçeriği başka kullanıcılar ve Mobil Servisim ile İş Ortaklarına verilecek ve bunlar tarafından kullanılacaktır. Mobil Servisim Kullanıcı Verilerinizi Hizmet Şartlarında belirtilen şekilde ve belirtilen amaçlarla kullanacaktır. Bu amaçlar arasında, Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir formatta, yalnızca Sitenin, Uygulamaların ve Hizmetin diğer özelliklerinin (İş Ortakları ile yapılan içerik paylaşımı düzenlemeleri çerçevesinde aktarılanlar dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere) sunulması, temini, pazarlanması, reklamı ve tanıtımı amacıyla Kullanıcı İçeriğinin kullanılması, çoğaltılması, halka açık sergilenmesi, halka açık icrası, adaptasyonu, toplanması, değiştirilmesi, silinmesi, dağıtılması, iletilmesi, geliştirilmesi ve bundan türev çalışmalar yapılması dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmet Şartlarında belirtilen şekilde ve belirtilen amaçlarla ve üçüncü şahısların Kullanıcı İçeriğinizi kullanmalarına izin verilmesi sayılabilir.